Resevillkor

Särskilda resevillkor för online bokning på www.buustamonsfjallgard.se

Bokningen blir bindande så snart den bekräftats skriftligt av bokningsstället.

Betalning

Depositum på 20% av totalbeloppet dras automatiskt 5 dagar efter genomförd bokning. Resterande belopp skall betalas senast 30 dagar innan ankomst via den betalningslänk som ni får ihop med bekräftelsen. Vid bokning inom 30 dagar före ankomst dras hela beloppet direkt. Skulle inbetalningen inte vara oss tillhanda inom föreskriven tid, betraktar vi bokningen som annullerad.

Faktura

Önskas betalning via faktura kan bokning endast ske direkt på hotellet.

Avbokning

Vid avbokning tidigare än 30 dagar före ankomst utgår en expeditions kostnad på 500 kr/rum Vid avbokning senare än 30 dagar före ankomst utgår en avbokningskostnad på 100%. Hyrs boendet ut till ny gäst återbetalas mellanskillnaden med avdrag för omkostnader för återuthyrning, dock minst 1000 kr. Ingår transport i paketet/bokningen måste dessa biljetter återsändas snarast och återbetalas efter respektive transportörs regler.

Force Majeure

Resenären frigörs inte från betalningsansvar, även om han/hon på grund av force majeure (krig, atom- och naturkatastrofer eller liknande) blir förhindrade att utnyttja resan.

Teknisk arrangör

Teknisk arrangör är Norden Resor i Skåne AB/Nordic Travel. Bolaget har ställt lagstadgade resegarantier till kammarkollegiet och har tecknat utvidgad ansvarsförsäkring som researrangör.

Allmänna resevillkor

För samtliga bokningar gäller allmänna resevillkor

Reklamation

Ev. klagomål skall framföras till hotellansvarig eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta Nordic Travel per tfn. +46 411 558725 eller fax +46 411 558705 Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar leverantören på plats. Lämnar Ni bostaden utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Nordic Travel skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

Ändringskostnader

Ändring av transport och/eller boende: 250 SEK/ändring.

Personuppgiftslagen (PUL)

Vid bokning samtycker du som kund att dina personuppgifter får behandlas av hotellet och den tekniska arrangören. Detta görs för att säkerställa gäst administration och säkerställa en tillförlitlig hantering i tillfälle av olycksfall och för att kunna administrera och behandla eventuella skador. Uppgifterna kommer också att användas för att informera om reserelaterade erbjudanden och marknadsundersökningar.