Björk

Miljö- och kvalitetscertifiering

Vi har mål för minskad miljöpåverkan

Från och med 2009 har Petit Hotel infört en kvalitets- och miljöcertifiering. Huvudsyftet med att miljöcertifiera våra medlemmar är att kontinuerligt förbättra deras miljöarbete och minska hotellens negativa inverkan på vår jords miljö. Våra miljöcertifierade hotell har en miljöpolicy och har gjort en miljöutredning. Miljöutredningen visar vilken miljöpåverkan företaget har. Hotellen sätter upp mål för hur de skall minska sin miljöpåverkan och för att få behålla miljöcertifikatet måste de uppnå sina mål och sedan vidmakthålla dessa.

Även när det gäller hotellens kvalitet finns en standard som Petit Hotel har satt upp. På samma sätt som gäller för miljöcertifieringen har hotellen en kvalitetspolicy och kvalitetsutredning.